Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy

Vydavatelství Pedagogické fakulty UK letos vydalo „Cvičebnici k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy“, která chce přizvat (nejen) středoškolské studenty a učitele k filosofii a filosofickému myšlení. Cvičebnici tvoří 59 lekcí, z nichž každá před čtenářem otevírá určitý filosofický problém, který nás vybízí k jeho promýšlení. Publikace klade důraz na práci s krátkými úryvky filosofických textů a jednotlivé lekce jsou koncipovány tak, aby rozvíjely především porozumění a interpretaci textu. Kniha je členěna na šest částí: Co je filosofie?, Problém interpretace, Člověk na cestě k sobě, Poznávání skutečnosti, Druzí a společnost, Člověk a transcendence.

Smysl knihy lze shrnout slovy ze závěru: „Přáli bychom si, aby tato cvičebnice byla příspěvkem k filosofii ukazující cestu zvnitřněné empatie (ať již mezi lidmi navzájem, či lidí ve vztahu k přírodě) a k filosofii učící každého člověka nalézat na niterných základech svoji vlastní nezcizitelnou identitu.“

Publikace je k dostání např. v e-shopu knihkupectví Karolinum.